aflassen van alle activiteiten

Vandaag, zondag 15 maart 2020, is er een oproep gedaan vanuit de overheid i.v.m. met de verspreiding van het coronavirus zo min mogelijk contacten te hebben en risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook is aangekondigd dat er deze week nog meer maatregelen zullen komen. Sportkantines, restaurants e.d. zijn al gesloten, wat er verder gaat komen, zullen we moeten afwachten. In navolging van deze maatregelen  heeft het bestuur besloten om alle lessen, cursussen en trainingen tot tenminste 6 april te schrappen. Als de overheid in die tijd nog nieuwe maatregelen aankondigt, zullen we deze opvolgen.