Agenda

 

Datum
Activiteit
maandag 29 oktober 2018 Informatie en theorieles avond in ons clubgebouw. Aanvang 20:00 uur. Hier wordt informatie gegeven omtrent de nieuwe cursussen die in september op zaterdag starten en de diverse trainingen die gegeven worden. Tevens  wordt ingegaan op het beter trainen en begeleiden van de hond op de cursus
 11 november  Start cursussen op zondag
 5 november  Start cursussen op dinsdag
15 december Start cursussen op zaterdag