Probleemgedrag

Wat zijn de mogelijkheden als het niet zo makkelijk gaat, wat te doen als er gedragsproblemen zijn?

In onze opvoedingscursussen krijgen wij te maken met allerlei honden die veelal een heel verschillende achtergrond hebben. Zo komen er bij de puppycursus bijvoorbeeld pups van een (goede) fokker, een broodfokker, een particulier of misschien uit het buitenland. Bij vervolgcursussen hebben we te maken met pups die inmiddels zijn uitgegroeid tot pubers, waarbij een enkeling de eigenaar soms tot wanhoop drijft.

Ook komen er honden bij onze hondenschool op de cursus die geen puppy cursus gevolgd hebben (z.g. groene hond) waarbij er problemen bestaan tussen eigenaar en hond (de hond trekt steeds, komt niet als hij geroepen wordt, springt tegen iedereen op). Dit kunnen bijvoorbeeld ook eigenaren zijn die een hond uit het asiel hebben of via herplaatsing (Marktplaats of uit het buitenland).

Een ding hebben al deze eigenaren gemeen: Ze hebben allemaal behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding en dat is waar Hondenschool Zoete Lieve voor staat!

Kunt u bij Hondenschool Zoete Lieve terecht voor alle problemen?

Kleine opvoedingsproblemen, zoals trekken aan de lijn, opspringen, niet “hier” komen als een hond wordt geroepen, zijn problemen die in het algemeen heel goed in een opvoedingscursus verholpen kunnen worden. Echter, kan het ook voorkomen dat daar extra aandacht en/of begeleiding voor nodig is en per combinatie zal moeten worden bekeken wat de beste aanpak is, en of groepslessen voor u en uw hond wel het beste is of dat een of meerdere individuele lessen wenselijk zijn.

Uit ervaring weten wij dat eigenaren er vanuit gaan dat het volgen van een opvoedingscursus het probleem met hun hond zal oplossen, en dat eigenaren ook liefst snel resultaat willen zien. Blijft dit resultaat uit dan is de kans groot dat de eigenaar na een paar lessen niet meer naar de cursus komt. Het lot van de hond is dan onzeker, vaak komt deze terecht in het asiel of hij wordt via internet (opnieuw) herplaatst. U zult begrijpen dat wij als hondenschool niets liever willen dan dit voorkomen.

Bij elk probleem proberen wij daarom zo snel mogelijk te beoordelen of de inhoud van de cursus effectief kan bijdragen aan het oplossen van een mogelijk probleem. Is dit het geval en kunnen wij het als hondenschool oplossen, maar vraagt dat bijvoorbeeld onevenredig veel tijd en/of aandacht van de instructeur in een groep, dan kan privéles u en uw hond wellicht verder helpen. Bij Hondenschool Zoete Lieve kunt u in zulke gevallen privéles volgen. De kosten van privéles bedragen 25 Euro per les. Deze individuele lessen worden verzorgd door een kynologisch instructeur die ervaren is in het aanpakken van (kleinere) opvoedingsproblemen.

Om te beoordelen of privéles zinvol is zal uw instructeur advies vragen bij onze aan Hondenschool Zoete Lieve verbonden gedragsdeskundige. Dit advies is kosteloos indien u als cursist of lid bent ingeschreven. Onze gedragsdeskundige zal echter nooit zelf de therapie verzorgen maar inschatten of het probleem eventueel via privéles op te lossen is of dat doorverwijzing nodig is naar een Kynologisch Gedragstherapeut die onafhankelijk is van onze Hondenschool.