Gedrag & gehoorzaamheid

Ongeveer in 1953 vond het bestuur van Cynophilia dat iedere hond, zowel binnen als buiten tentoonstellingsverband, een bepaalde mate van gehoorzaamheid moet vertonen. Vanuit die filosofie werd het G&G (Gedrag en Gehoorzaamheid) programma met bijbehorende exameneisen ontwikkeld. Al heel snel bleek dat honden die hiervoor waren opgeleid, zich in de maatschappij beter gedroegen dan honden die de G&G-trainingen niet gevolgd hadden. Het huidige G&G-programma kent vier niveau’s: G&G-Beginners, G&G-1, G&G-2 en G&G-3. Het hoogste niveau G&G-3 komt overeen met het internationale “Obedience”-programma van de F.C.I. (Federation Cynologique International), de overkoepelende kynologische wereldorganisatie.

 

Om mee te mogen doen aan de G&G trainingen dient u minimaal in het bezit te zijn van het diploma Gehoorzame Huishond 2. U start dan met een cursus Voortgezette Elemenaire Gehoorzaamheid. Na het met goed gevolg afleggen van het examen VEG kunt u achtereenvolgens doorgaan met de andere G&G niveau’s, te beginnen met G&G-Beginners. Elk niveau wordt afgesloten met een examen. Omdat het hier om een landelijk examen gaat zijn alle oefeningen nauwkeurig omschreven. Bovendien worden wedstrijden op details gewonnen of verloren, dus voor diegene die zich in de wedstrijdsport verder willen ontwikkelen wordt elk detail belangrijk. Het uitvoeren van deze oefeningen vraagt dan ook meer perfectionisme van de baas. Tijdens de trainingen zullen we de oefeningen met veel variaties en positieve trainingsaanpak aanbieden om op deze manier blij werkende honden en baasjes te behouden. Na het behalen van het G&G-B diploma kan men ervoor kiezen deze tak van trainingen als wedstrijdsport uit te oefenen door deel te nemen aan (landelijke) G&G wedstrijden. De trainingen vinden 2 maal per week plaats in groepverband, en duren 60 minuten per les. Om goed voorbereid aan het examen te kunnen beginnen is thuis trainen onontbeerlijk. Verder is het uitbouwen van de baas – hond relatie essentieel, dus spel en vermaak thuis mag niet ontbreken tijdens de voorbereidingen op het examen.

Onderdelen per niveau

In onderstaande tabel staan alle onderdelen per niveau opgesomd:

Oefening VEG GGb GG1 GG2 GG3
Omgang baas – hond
Gedrag hond – hond
Staan en betasten
Gebit tonen
Zitten en liggen
Liggen 2 minuten in zicht 2 minuten in zicht 3 minuten in zicht 3 minuten uit zicht 3 minuten uit zicht
Zitten 1 minuut in zicht 1 minuut in zicht 2 minuten in zicht 2 minuten uit zicht
Volgen (aangelijnd)
Volgen (los)
Commando’s tijdens volgen zit af zit en af sta, zit en af
Hond aan de voet
Komen op bevel op bevel op bevel met staan met staan en liggen
Zenden naar plaats naar plaats naar vak met af naar pion en vak
Vasthouden apport
Vlak apport hout hout metaal
Apport met richting
Sprong over horde
Apport over horde hout metaal
Appèl op afstand
Sorteren